Dotacja na kapitał obrotowy

 

 

 

Beneficjent GORGIEL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, realizuje projekt pn.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Gorgiel Group Sp. z o.o. sp. k.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.4

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku

z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 355 899.36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 355 899.36 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

     

 

GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp.k.