Polityka prywatności

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

KLAUZULA INFORAMCYJNA RODO

GORGIEL GROUP Sp. z o.o. Sp.k.